Skip to content

Protoseeriad

Tunned huvi? Tekkis küsimusi?

Protoseeriad

Prototüübid ja protoseeriad, seeriatootmistehnoloogiaga. Protoseeriad valmistatakse samade seadmetega, mida kasutatakse seeriatootmisel: SMD ladumismasinad, stensiiliga pastatrükk, lämmastiku keskkonnas jootmine, automaatne optiline kontroll.

Request for Call Back