Skip to content

Tradex - pisut lähemalt

TRADEX AS – Tunnustatud elektroonikatoodete lepinguline valmistaja Eestis ja Skandinaavias.

KLIENDID HINDAVAD meie iseseisvust, paindlikkust, tehnilist võimekust ja kõrget kvaliteeti. Koostöös partneritega oleme kasvanud arvestatavaks tegijaks elektroonikaturul, pakkudes lisaks seeriatootmisele lahendusi ka elektroonikatoodete disainis.

PAINDLIKKUS väga erinevate elektroonikatoodete seadmete ja nende komponentide valmistamisel vastab hästi meie klientide ootustele. Iseseisva ettevõttena ei sõltu me suure emafirma pikast protsessiahelast. Paindliku tootjana suudame tellimusi kiiresti ja täpselt täita, rakendades kõrgeid kvaliteedinõudeid.

TEHNOLOOGILINE VÕIMEKUS on aidanud meil viimase kümnendi jooksul kujundada oma teenus tootmispartnerluseks. Aitame kaasa partnerite tootearendusele, mille tulemuseks on tellijate rahulolu. Meie tellimused on täidetud kiirelt ja täpselt, tarneajad lühikesed, hinna-kvaliteedi suhe tellijasõbralik ning konkurentsivõimeline. Tradex AS on hea tööandja – meil on kaasaegsed töötingimused, avarad uued ruumid ja pidevalt uuenev tootmistehnoloogia. Tradex on keskkonnasõbralik ettevõte, kus on juurutatud ISO 9001 kvaliteedijuhtimine.

Miks Tradex?

Pakume klientidele rahulolu nende tellitud toodete kvaliteetse ja õigeaegse valmimise ning tarnimisega.

• Arvestame iga kliendi eripära ja ootusi tellitava toote teostuse ning hinna-kvaliteedi suhtes.
• Jälgime pidevalt klientide ootusi tootmistehnoloogia kaasajastamisel.
• Oleme keskkonnasõbralik tootmisettevõte.
• Toimime kooskõlas kõikide seadustega ja käitume eetiliselt.
• Oleme häälestatud meie töötajate, klientide ja ühiskonna nõudmiste ning eelistuste muutumisele.

0 +
Tegutsetud aastat
0
2021 a valmistatud toodet
0 +
Rahulolevat klienti
0
Meeskonnaliiget

AS Tradex on asutatud 1991. aastal, esimesteks osanikeks olid Palivere EMT Automaatikaseadmete tsehhi töötajad. Algusaastatel olid meie põhikliendid Soomest ja Rootsist ning peamiseks tellimuseks oli allhange pistikupesade, adapterite ja muude elektritarvikute koostel.

90-ndatel valmistasime trükkplaatide montaaẑi käsiladumise ja lainejootmisega. Alates 2000. aastast lisandus SMD-montaaž käsitsi ja ladumismasinaga Philips CSM60 ja Philips CSM84VZ. Pärast 2004. aastat oleme tootmistehnoloogiat järjepidevalt uuendanud. 2005. aastal läksime üle uue põlvkonna tehnoloogiale, mis vastab Euroopa Liidu RoHS-direktiivile. 2007. aastast on meil kasutusel kaasaegne SMD ladumistehnoloogia ja seadmed.

Aastal 2009 valmis Tradexil uus tootmishoone pindalaga 800 m2, kuhu viisime üle kogu ettevõtte elektroonikatootmise. AS Tradex pakub tööd ligi 50 inimesele, olles piirkonnas oluline tööandja.

Meie tehnoloogilised seadmed uuenevad pidevalt nii nagu arenevad ka meie tellijate soovid. Olles koos partneritega aina enam osa tootearendusmeeskonnast, aitame kliendil kiiremini jõuda lõpptarbijateni. Uued tehnoloogiad arenevad kosmilise kiirusega ja meie klientidele on oluline toodete turule toomise tempo. Oleme paindlikud, meil on tehnoloogilist kompetentsi. Aitame välja töötada ning disainida prototüüpe, et klient leiaks kiiremini tee seeriatootmiseni.

Ettevõtte eelkäijast

Ettevõtte eelkäija oli Palivere EMT abitootmise osakonna automaatikaseadmete tsehh, mis tegutses alates 1970-ndate lõpust. Sel ajal valmistati allhanke korras Lääne Kaluri elektroonikaosakonnale ferriitrõngastel mälusid, nn magnetvaipu ja monteeriti trükkplaate. 1980-ndate esimesel poolel algas suuremahuline allhanketöö tootmiskoondisele Punane RET, teostati trükkplaatide monteerimist mõõteriistadele E6-13A, V3-43, V3-38, V7-26, V7-37, episoodiliselt monteeriti ka Estonia−009 lõppvõimendeid, Estonia−010 katsepartii trükkplaate jpm. Samas tsehhis monteeriti ka toiteplokke, mooduleid ja seadmeid TA Küberneetika Instituudile. Lisaks tehti erinevaid allhanketöid Moskva ja Leningradi ettevõtetele.

Kõrgperioodil, 1980ndate teisel poolel töötas tsehhis kuni 50 inimest. 1989−90 valmis Palivere EMT abitootmise osakonna automaatikaseadmete tsehhis personaalarvuti “TARTU” väikepartii, mida võibki lugeda siit järkjärgult välja kasvanud elektroonikaseadmete tootmise alguseks.

Mida kliendid arvavad?